Partiotapahtumien markkinointiopas

SISÄLLYSLUETTELO

Lukijalle
1 Markkinointi partiotoiminnassa
2 Markkinointinäkökulma tapahtuman järjestämiseen
2.1 Toiminta-ajatus
2.2 Asiakas-ajattelu ja segmentointi
2.3 Asiakkaiden tarpeet
2.4 Tuotteen suunnittelu
2.5 Markkinoinnin toteutus ja markkinointiviestintä
2.6 Palautteen käyttö
3 Lopuksi

TEKIJÄT

© Pertti Lehtinen ja Tommi Nyman, 02.03.1996
Päivitykset Paula Meuronen 01.04.2000

Tekstien käyttö vapaata Suomen Partiolaisille, partiopiireille ja partiolippukunnille. Lähde on aina mainittava, jos käytät tekstejä julkisesti.