2.2 Asiakasajattelu ja segmentointi

Jokaiselle partiotuotteelle on olemassa potentiaalisten käyttäjien, asiakkaiden, joukko. Yleensä tämän joukon tunnistaminen on helppoa: esimerkikisi vj-kurssin asiakkaita ovat tietyn alueen vj:t. Asiakaita voivat olla myös esimerkiksi kaikki piirin sudenpennut, tietyn jaoston jäsenet, suunnistavat partiolaiset, Forssan alueen sammot, leirihartauksien järjestäjät tai mikä hyvänsä muu rajattu joukko.

Asiakkaat on syytä selvittää heti tuotteen suunnittelun alussa. Kun oikeat asiakkaat on tunnistettu, voidaan keskittyä juuri heidän tarpeisiinsa ja suunnitella tuote heille mahdollisimman hyvin sopivaksi. Suunnittelua helpottavat asiakasjoukon yhteiset ominaisuudet: esimerkiksi ikä, partiokoulutustausta, samanlaiset tehtävät lippukunnassa tai asuinpaikka.

Kun asiakkasjoukko on tunnistettu, on myös heidän tavoittamisensa markkinointiviestinnän keinoin helpompaa. Keinoina voivat olla tilanteesta riippuen esimerkiksi suora vaikuttaminen heihin lehtimainoksella tai epäsuora vaikuttaminen vaikkapa lippukunnanjohtajan kautta.

Kun partiotuotteen mahdolliset asiakkaat on selvitetty, kannattaa heidät usein jakaa muutamaan yhtenäiseen ryhmään jonkin tärkeän ja yhdistävän ominaisuuden mukaan. Tämän jaon tarkoituksena on helpottaa kohderyhmän tavoittamista, sillä kuhunkin samankaltaiseen ryhmään, markkinasegmenttiin, voidaan markkinoinnin keinoin vaikuttaa eri tavalla.

Esimerkki
Vj-vihjevaelluksella voi olla kolme erilaista osallistujaryhmää eli asiakassegmenttiä: 1) tapahtumaan jo aikaisemmin osallistuneet, 2) sellaisten lippukuntien jäsenet, joista joku on viime vuonna osallistunut vj-vihjevaellukseen ja 3) muut vj:t.

Ensimmäiselle ryhmälle voidaan tapahtumaa markkinoida jo edellisen vihjepäivän lopuksi tai henkilökohtaisella mainoskirjeellä. Toisessa ryhmässä pitää mainonta mahdollisesti suunnata tällaisen lippukunnan sammoille ja lippukunnanjohtajalle, jotta he lähettäisivät vj:itä tapahtumaan tänäkin vuonna. Kolmannessa ryhmässä pitää ehkä tiedottaa tapahtumasta yleensä ja voittaa ensin osallistumattomien lippukuntien epäluulot tapahtumaa kohtaan.

Haamujen yö

Markkinointiopas