1 Markkinointi partiotoiminnassa

Mitä annettavaa markkinoinnilla on partiotoiminnalle? Eivätkö hyvät tuotteet myy itse itsensä? Valitettavasti eivät myy, ja valitettavasti kaikki partiotuotteet eivät edes ole hyviä. Markkinoinnin tehtävänä on varmistaa, että partiotuotteet ovat sellaisia kuin niiden käyttäjät haluavat, ja sen jälkeen saadaan käyttäjiä suurella työllä tehdyille tuotteille.

Markkinointi on linkki tavaroiden ja palvelujen tarjonnan ja kysynnän välillä. Sillä on kaksi tehtävää. Ensimmäinen tehtävä on tunnistaa markkinoilla olevat tarpeet ja välittää niistä tieto uusien tuotteiden suunnitteluun. Toinen tehtävä on löytää uusia markkinoita jo kehitetyille tuotteille ja aktiivisesti tiedottaa niistä mahdollisille tarvitsijoille.

Alla oleva kuva esittää asiakassuuntaista markkinointiajattelua. Se kertoo organisaation tyypillisistä ongelmista, ajattelun lähtökohdista ja käytetystä ratkaisumallista.

Asiakassuuntainen markkinointi

Markkinointiajattelussa on muutamia keskeisiä ajatuksia:

  • Kohdemarkkinoiden määrittely: Tuotteelle on mahdollisten kuluttajien joukko, markkinat. Sen tietylle osalle, kohdemarkkinoille, tuote ja markkinointi suunnitellaan.
  • Asiakkaiden tarpeet: Organisaatio voi menestyä ja saavuttaa omat tavoitteensa vain, jos se ymmärtää asiakkaansa tarpeet ja pystyy tyydyttämään ne.
  • Markkinointitoimenpiteiden koordinointi: Tuotteen ominaisuuksien ja kaikkien erilaisten markkinointitoimenpiteiden on tuettava toisiaan.
  • Kannattavuus: Markkinoinnin avulla organisaatio pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa mahdollisimman hyvin ja siten turvaamaan oman jatkuvuutensa.

Tänä päivänä markkinoinnilla on useita haasteita: mm. ympäristöongelmat, eettinen ja sosiaalinen vastuu. Näiden seurauksena yritysten markkinoinnissa on alettu ottaa huomioon myös kuluttajien ja ympäristön hyvinvointi. Partiotapahtumissa mm. erityisesti on korostettu kierrättämistä, mitenpä sitten esimerkiksi tätä ajatusmallia voisi toteuttaa ruokapuolen suunnittelussa? (2000).

Markkinointiopas