2 Markkinointinäkökulma tapahtuman järjestämiseen

Tämä luku sisältää kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen niistä on markkinoinnin ajatusmallien ja työkalujen, erityisesti mainonnan, esittely konkreettisten esimerkkien yhteydessä. Nämä asiat ovat esillä luvun esimerkkiteksteissä ja niitä tukevassa teoriassa.

Toinen luvun sisältämä asia on vaiheittain esitetty ajatusmalli tuotteen kehittämisen kahdesta vaiheesta: huolellisesta alkusuunnittelutyöstä ja tuottteen jatkuvasta kehittämisestä.

Tuotteen suunnittelu

Tuotteen suunnittelun aluksi on ymmärrettävä, miksi organisaatio tekee tuoteeen (organisaation oma toiminta-ajatus), kenelle se tehdään (keitä ovat asiakkat, miten asiakkaat ryhmitellään) ja millaisia tarpeita asiakkailla on. Jotta valmis tuote puolestaan pysyisi jatkuvasti kilpailukykyisenä ja tyydyttäisi kerta kerran jälkeen asiakkaita, on tuotetta jatkuvasti kehitettävä asiakkaiden antaman palautteen mukaisesti. Näitä eri vaiheita esittää yllä oleva kuva.

Markkinointiopas