Lukijalle

Arvoisa lukija.

Tähän ohjeeseen on koottu käytännön kokemuksia, esimerkkejä sekä hieman teoriaa partiotapahtumien markkinoinnista. Tekstin painopiste on markkinointiviestinnässä ja erityisesti mainonnassa. Toivomme, että saat tästä tarpeelliset perustiedot partiomarkkinoinnin suunnittelua varten sekä löydät tuoreita ajatuksia ja uusia virikkeitä toimintaasi varten.

Ohje on kirjoitettu Hämeen Partiolaiset ry:n partiotapahtumia järjestäviä jaostoja, ryhmiä ja lippukuntia varten. Sisältö on kuitenkin sovellettavissa myös muuhun partiotoimintaan.

Markkinointi on alun perin kehitetty yritysten työkaluksi. Käsitteet, kuten asiakas, tuote, palvelu, media, menekin edistäminen ja mainonta, saattavat kuulostaa huonosti aatteelliseen järjestötyöhön sopivilta. Näitä termejä on kuitenkin käytetty tässä tekstissä, sillä ne ovat vakiintunut tapa viestiä tiettyjä asioita. Vaikka sudenpentua kutsuttaisiin asiakkaaksi, Hämeen Viestiä mediaksi tai vj-kurssia tuotteeksi, älä anna vieraiden termien sotkea itse pääasiaa. Sudenpentu on edelleen pieni partiolainen, Hämeen Viesti on piirin lehti ja vj-kurssi on vj-kurssi.

Hyödyllisiä lukuhetkiä!

Tampereella maaliskuun 2. päivänä 1996

Pertti Lehtinen ja Tommi Nyman

PS. Kaikki palaute, kommentit, ehdotukset, kehut ja haukut tästä ohjeesta ovat erittäin tervetulleita. Kiitos niistä jo etukäteen!

Markkinointiopas