Komentoja

Muista, että kaikkien komentojen eteen tulee "/" (Ilman lainausmerkkejä). Muuten teksti menee kanavalle.

* tarkoittaa sen hetkistä kanavaa, [] on valinnainen, | = tai, #channel on esimerkkikanavan nimi.

KOMENTO

/JOIN #channel
Liity kanavalle #channel

/LEAVE *|#channel
Poistu kanavalta #channel

/QUIT [viesti]

/BYE [viesti]

/SIGNOFF [viesti]
Poistu IRCistä. Näyttäen viestin jos se on määritelty esim. /exit goodbye! näkyy:
***Signoff: Nick (goodbye!)

/NICK
Vaihtaa nickin (nickname). Henkilöt IRCissä tunnistetaan nickeistä. Nick voi olla max. 9 merkkiä pitkä.

/MSG nick viesti
Lähettää yksityisviestin henkilölle nick. Tätä viestiä eivät muut näe.

/ME tekstiä
Kuvaa tunteita tai tekemistä, esim. /ME on iloinen näkyy: *Nick on iloinen

/HELP [komento]
Luettelee komennot tai jos komento on määritelty niin kertoo enemmän aiheesta.

Läheskään kaikkia komentoja ei ole lueteltu tässä, mutta näillä pääsee hyvin alkuun. /HELP-komennolla saatavat tiedot riippuvat ohjelmasta sekä paikasta. Koska IRC-ohjelmia on useita erilaisia, joissain ohjelmissa on mahdollisesti pikavalinnat joillekin komennoille. Tai sitten komennot voidaan valita jostain valikosta. Niitä ei ole otettu tähän koska se olisi liian suuri työ ja nämä komennot ovat yleispäteviä eli niiden pitäisi toimia joka tapauksessa.

IRC-opas