Sopimus sivutilan ylläpidosta

1 Osapuolet

Sivutilan tarjoaja: Nettipartiolaiset ry (NP), palvelimella www.partio.net (WPN) Sivutila-asiakas: Asiakkaan nimi (asiakas) Asiakas sitoutuu noudattamaan NP:n asettamia WPN:nää koskevia sääntöjä.

2 Tekniset tiedot

URL: alidomainnimi.partio.net tai omadomain.fi Domaintyyppi: alidomain / domain Sähköposti: 1kpl, tarvittaessa Levytila: 300 MB Shell-tunnus: 1 kpl CGI/PHP-ohjelmien suoritusoikeus: On Tietokanta: 1 kpl, tarvittaessa Sähköpostilista: 1 kpl, tarvittaessa Kotimaanliikenne: Ei rajoituksia Ulkomaanliikenne: Jos palveluja tarjotaan ulkomaalaisille, on siitä sovittava erikseen. Satunnaiset kävijät eivät haittaa. Lisäpalveluista enemmän kohdassa lisäpalvelut.

3 Hinnoittelu ja laskutus

Ensimmäinen laskutuskausi on kalenterivuosi 2007. Vuonna 2007: Alidomain / domain: 40 Euroa / 60 Euroa Nimipalvelut: 0 Euroa / 15 Euroa Yhteensä: X Euroa / vuosi (ALV 0%) Vuoden vuokra peritään kerran vuodessa. NP:n hallitus tarkistaa hinnoittelun vuosittain. NP on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset muutokset seuraavan vuoden hinnoittelussa viimeistään 31.10. kunakin vuonna.

4 Vastuut

Asiakas on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas vastaa palvelimen käytöstä käyttäjätunnuksellaan. Asiakas vastaa kaikesta materiaalista ja toiminnasta asiakkaan domainin alaisuudessa. Asiakas huolehtii sivustonsa varmuuskopioista. NP vastaa WPN:n toiminnasta parhaan kykynsä mukaan. Mikäli palvelimen käyttökatkos kestää kohtuuttoman kauan, yhtäjaksoisesti yli 7 arkipäivää, asiakas on oikeutettu saamaan korvausta suhteessa maksamaansa vuosimaksuun. NP ei korvaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutunutta välillistä vahinkoa.

5 Säännöt ja oikeudet

Www-sivuja ja käyttäjätunnuksia koskevat samat säännöt kuin WPN:n muita sivuja ja tunnuksia. Asiakkaan sivutilan ylläpitäjälle toimitetaan WPN:n käyttösäännöt (liite 1), mitkä hänen on hyväksyttävä. Kaikenlainen häiriköinti ja epäpartiomainen toiminta on kiellettyä. Mahdollisesta kaupallisesta yhteistyöstä kolmannen osapuolen kanssa on neuvoteltava erikseen NP:n kanssa. WPN:n ylläpidolla tai webmasterilla on oikeus sulkea asiakkaan alaisuudessa olevat sivut ja/tai käyttäjätunnukset varoituksetta, jos lakien, tämän sopimuksen tai WPN:n käyttösääntöjen rikkomista epäillään. Sulkemisesta pyritään tiedottamaan etukäteen, jos mahdollista. Jos sulkeminen joudutaan suorittamaan, se käsitellään NP:n hallituksessa mahdollisimman pikaisesti ja sinne asiakas voi toimittaa vastineensa. NP voi rajoittaa liikennemääriä asiakkaan verkkosivuille, jos palvelimen ylläpito sitä vaatii.

6 Lisäpalvelut

Lisäpalveluista sovitaan erikseen.

7 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan laskun maksamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuskausi on kalenterivuosi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään 30.11, jolloin sopimuksen voimassaolo lakkaa 31.12. samana vuonna. Mikäli sopimusta ei em. tavalla erikseen irtisanota, katsotaan sopimuksen olevan voimassa seuraavan vuoden ajan. NP:llä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli NP:n hallituksen mielestä asiakas rikkoo tätä sopimusta tai WPN:n käyttösääntöjä, ei maksa vuokraansa tai mikäli sopimuksen noudattaminen käy NP:lle ylivoimaiseksi NP:stä johtumattomista syistä. Maksettua vuokraa ei korvata asiakkaalle, mikäli sopimus irtisanotaan kesken sopimuskauden. Tämän sopimuksen on vahvistanut Nettipartiolaisten hallitus 27.11.2004. Asiakas hyväksyy sopimuksen maksamalla laskun.