Partio.netin käyttösäännöt

1 YLEISTÄ

  • Partio.net = kaikki sivustot ja tunnukset, jotka ovat partio.net-palvelimella
  • NP = Nettipartiolaiset Ry
  • NPh = Nettipartiolaiset Ry:n hallitus
  • Tunnus = tunnus ja salasana, joilla pääsee partio.netiin
  • Käyttäjä = tunnuksen haltija eli ihminen tai ryhmä
  • Ylläpito = partio.netissä pääkäyttäjäoikeudet (root) omaavat henkilöt

Nämä säännöt ovat ohjeistus. Ne perustuvat siihen, että voimme luottaa partio.netin käyttäjiin. Tunnus voidaan myöntää vain, jos käyttäjä hyväksyy nämä säännöt.

Sääntöjä ei ole pyritty tekemään kaikki mahdolliset porsaanreiät tukkiviksi. Hyvänä perustana partio.netin tunnuksen haltijalle on maalaisjärjen käyttö. Jos hetkenkin joudut miettimään, onko jokin hyväksyttyä vai ei, niin kysy ennen kuin toimit.

Partio.net on tarkoitettu ensisijaisesti partioprojekteille. Palvelimen käytöstä päättää NPh. Yhteistyökumppanimme, joka tarjoaa internet-yhteyden, voi myös asettaa rajoituksia palvelimen käytölle.

Tunnuksia myönnetään NPh:n, pj:n/vpj:n, webmasterin tai ylläpidon päätöksellä sivustojen ylläpitoa varten, muun partioprojektin tarpeeseen tai NPh:n erikseen määrittelemään tehtävään.

2 KÄYTTÄJÄ

Tunnuksesi on tarkoitettu partio.netissä olevien sivustojen ylläpitämiseen tai johonkin toiseen tehtävään, jonka NPh on hyväksynyt. Partio.net ei ole "yleinen shell-kone", joten tunnuksia ole tarkoitettu mihinkään muuhun käyttöön.

Tunnuksen haltija on vastuussa kaikesta mitä tunnuksella tehdään. Tunnusta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman NPh:n tai partio.netin ylläpidon hyväksyntää.

Omien ohjelmien asentaminen on pääsääntöisesti kiellettyä ilman ylläpidon lupaa. Jos tarvitset jotain ohjelmaa, jota ei ole asennettu, ota yhteyttä ylläpitoon.

Kaikki hyvän tavan vastainen, turvallisuutta vaarantava ja laiton toiminta on ehdottomasti kiellettyä. Tämä käsittää mm. roskapostin lähettämisen sekä muiden häiritsemisen. Viime kädessä hyvän tavan vastaisen toiminnan määrittelee NPh.

Turvallisuutta edistetään kaikin mahdollisin keinoin. Ylläpito voi epäillessään partio.netin väärinkäyttöä tutkia käyttäjän tiedostoja lukuunottamatta sähköposteja. Tutkinnasta ylläpito ilmoittaa NPh:lle, joka puolestaan informoi käyttäjää.

3 WWW-SIVUT

Partio.netissä ei saa pitää henkilökohtaisia www-sivuja. Partio.netissä olevien sivujen testiversioita voi pitää oman käyttäjätunnuksen alla.

Näiden sääntöjen, lakien ja hyvien tapojen vastaiset www-sivut voidaan sulkea varoituksetta. Sulkemiseen pätevät samat perusteet kuin tunnuksen sulkemiseen (ks. kohta 4).

4 TUNNUKSEN SULKEMINEN

Tunnus voidaan sulkea välittömästi ilman varoitusta, jos on aihetta epäillä käyttörikkomusta näitä sääntöjä tai muita NPh:n tai partio.netin ylläpidon asettamia ohjeita vastaan. Tunnus voidaan myös sulkea, jos se on tarpeellista koneen ylläpidon kannalta.

Tunnusten sulkemisesta voi päättää NP:n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, root tai webmaster. Tunnusten sulkemiset käsitellään seuraavassa NPh:n kokouksessa, jossa käyttäjällä on mahdollisuus kertoa oma kantansa. Tunnuksen sulkemisesta pyritään tiedottamaan etukäteen, jos mahdollista.

Nämä säännöt on vahvistanut Nettipartiolaiset ry:n hallituksen kokous 11.3.2002.