Postituslistojen käyttö

Postituslistan tekniikka

Partio.netin postituslistaohjelmana on Sympa, jossa on WWW-pohjainen käyttöliittymä. Lisätietoja saa ylläpidolta.

Rajoittamattoman määrän postituslistoja saavat pyynnöstä käyttöönsä kaikki partio.netin sivutila-asiakkaat. Nettipartiolaiset ry:n jäsenille tarjotaan jäsenetuna yksi postituslista postilista.fi-domain-nimellä.

Listojen osoitteet

Kaikki postituslistat lukuunottamatta jäsenetulistoja sijaitsevat omassa ympäristössään. Listojen osoite on yleensä [lista]@lista.sivutila.partio.net.