Leirin huolto

Muonitus

Muonitus leirillä
Muonituksen onnistuminen riippuu suurelta osin ennakkovalmisteluista. Ennen leiriä on hoidettava monta asiaa, joten muonituksen suunnittelu on aloitettava ainakin pari kuukautta ennen leiriä. Muonittaminen on raskasta työtä. Muiden johtajien olisikin otettava tämä huomioon - muonittajalle ei pidä antaa muita vastuullisia töitä leirillä.

Alkuvalmistelut
Muonittajat. Muonittajan tai muonittajien valinta on tärkeä tehtävä. Usein lippukunnasta löytyy henkilö, joka taitaa tämän tehtävän. Pienellä lippukuntaleirillä tarvitaan päävastuullinen kokki ja hänelle apulainen.

Ruoka. Muonittajien ensimmäinen työ on ruokalistan laatiminen. Siinä tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: vartioiden oma ruuanlaitto, erikoisruuat, erikoisruokavaliot ja tietysti ruuan monipuolisuus ja terveellisyys. Ruoka-aineita ja tarvikkeita on helpointa hankkia tukkuliikkeestä. Maaseudella leiriä pidettäessä kannattaa myös selvittää, voiko läheisiltä maatiloilta ostaa elintarvikkeita.

Kalusto. Kaluston määrän on oltava suhteessa leiriläisten määrään. Jos vartiot valmistavat itse ruokaa, tulee tämä ottaa huomioon suunnitelmissa. Kalusto kannattaa tarkistaa riittävän ajoissa.

Keittiö. Keittiön paikka kannattaa suunnitella tarkkaan suhteessa kulkureitteihin ja käymälään sekä kuljetusmahdollisuuksiin. Ruokatavaroita ja vettä joudutaan kuljettamaan paljon, joten kuljetuksen pitää olla mahdollisimman helppoa.

Työt keittiössä. Muonittajien apuna on keittiövartio, joka vaihtuu päivittäin. Vartion tehtäviin kuuluu pienten keittiötöiden valmistelu. Hygieniavaatimukset koskevat tietysti myös keittiövartiota. Muita keittiön apuvartioita voivat olla vaikkapa vesi- ja puuvartio. Jokaisen aterian jälkeen pestään astiat kuumalla vedellä. Tiskauksen voi hoitaa keittiövartio keskitetysti tai jokainen leiriläinen voi tiskata itse omat astiansa.

Keittiötekniikka

Leirikeittiö
Hyvään keittiöön kuuluu tulisija tai uuni, pöydät ruuan valmistukseen, astiatelineet, pesupaikka, ruokavarasto, jäteveden imeytyspaikka, jätteiden lajittelupaikka ja kellari. Leirillä voidaan käyttää nestekaasuliesiä, kenttäkeitintä ja/tai tulisijoja.

Nestekaasukeittimet ovat nopeita, mutta suurten määrien valmistuksessa on kenttäkeitin parempi. Ruokavarastoksi sopii esimerkiksi teltta sellaisille ruuille, jotka eivät kaipaa kylmää. Kellari on tarpeellinen pilaantuvien ruokien säilytykseen. Maahan kaivettu puulaatikko tai kannellinen kuoppa kelpaavat. Kellari sijoitetaan varjoisaan kosteaan paikkaan. Keittiöön kuuluu myös tiskiteline ja lähelle sitä jäteveden imeytyspaikka ja jätteiden lajittelupaikka. Maatuva jäte kompostoidaan ja muille palamattomille jätteille varataan riittävästi jätesäkkejä. Tiskitelineenä toimii hyvin esimerkiksi kahden riun väliin kiinnitetty pesuvati.

Muonituksesta vastaava henkilö on otettava mukaan leirikeittiön suunnitteluun, sillä keittiöstä on tultava ennenkaikkea toimiva.

Seuraavanlainen pohjaratkaisu on yksi mahdollinen tapa järjestää leirikeittiö.

Keittiö

1 valmistus/tarjoilupöytä
2 kenttäkeitin
3 nestekaasulla toimivat jakkarakeittimet
4 nestekaasupullot
5 juomavesiastiat
6 kuljetuslaatikot (kyljellään kaappeina)
7 palovesisaavi
8 keittiökatos
9 ruokailukatos
10 pöytä (40 cm / henkilö)
11 jäteveden imeytyspaikka
12 tiskipaikka
13 jätteiden lajittelupaikka

Leiripöydän malli

Leiripöytä

Juomavesi
Tavallisesti on kätevintä kuljettaa juomavesi lähimmästä hyvästä kaivosta tai vesijohdosta. Juomavedessä ei saa olla bakteereja, jotka voisivat aiheuttaa tauteja. Vesinäytteen voi viedä kunnan terveystarkastajalle tarkistettavaksi. Näyte kannattaa viedä hyvissä ajoin, sillä tarkastus kestää jonkin aikaa. Pintavedet kannattaa tutkituttaa aina. Jos tilapäisesti leiriydytään paikkaan, jonka veden puhtaudesta ei olla varmoja, on syytä keittää juomavesi.

Vettä ei saa säilyttää astiassaan kovin pitkää aikaa.

Kylmätilat
Herkästi pilaantuvat elintarvikkeet kannattaa tuoda leirille päivittäin. Tavaroiden säilyttämisessä on erilaisia vaihtoehtoja. Pilaantuvat elintarvikkeet voi säilyttää maakellarissa. Jos varastoon tuo päivittäin tarvittavat pakasteet, niin niiden avulla pystyy pitämään muut elintarvikkeet riittävän kauan viileänä. Maakellarissa on syytä olla lämpömittari kellarin lämpötilan tarkkailuun.

Huolto, kuljetukset ja muu tekniikka

Pakkauslaatikot
Leirikaluston kuljetuksen helpottamiseksi kannattaa tehdä pakkauslaatikoita. Käytännössä tullaan toimeen kahden kokoisilla laatikoilla. Pienempien laatikoiden sisämitta on hyvä valita siten, että sinne mahtuu esimerkiksi 4-6 Niger-telttaa keppeineen. Suuremmat laatikot taas ovat lapioita, rautakankia ja muita pitkiä työkaluja ja tarve-esineitä varten. Laatikoista ei kannata tehdä liian suuria, sillä silloin niiden käsittely hankaloituu. Laatikoita voi käyttää myös kaluston varastoimiseen tai vartioiden omina säilytystiloina kololla.

Leirin varusteita
Jokaista leirivartiota kohti tarvitaan esimerkiksi seuraavat varusteet: teltta, maakiilat, toisen vartion kanssa yhteinen varastoteltta yhteisille tavaroille (muun muassa saha ja kirves) sekä rinkkatelineet säilytettäville rinkoille.

Lisäksi leirille on syytä varata muutama kaminateltta. Sadesäällä niissä voi viettää aikaa ja kuivatella vaatteita.

Leirin purkaminen
Leirin purkaminen ja leirialueen siivoaminen vie aikaa. Purkamiseen, jälkisiivoukseen ja tavaroiden poiskuljettamiseen on sovittava vastuuhenkilöt ja riitävästi tekijöitä jo etukäteen.

Lopuksi koko leirialue on syytä katselmoida ja kiittää omistajaa.

Rakennelmat

Leirin rakennelmat
Luonnon asiallinen ja sopusuhtainen käyttö on opeteltava taito. Kauneusarvojen sisäistäminen ja tekijää tyydyttävien tulosten aikaansaaminen on tärkeää.

Rakennelmien suunnittelu
Leirillä tarvittavien rakennelmien suunnitteluun on syytä paneutua huolella. Maaston vaatimukset pystytään ottamaan huomioon, kun jo varhaisessa vaiheessa on käyty tutustumassa leiripaikkaan. Myös leirin teema ja siihen liittyvät ohjelmat voivat vaatia toteutuakseen poikkeuksellisia rakennelmia, kuten toteemi, apinasilta tai maastoesterata. Tutustuminen maastoon on syytä tehdä kartan kanssa ja samalla laatia alueesta ja leirin eri osista (teltat, keittiö, käymälät, iltanuotiopaikka jne) piirros. Jotta kaikki suunnitelmat myös toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla, on leiritoimikuntaan nimettävä rakennelmista vastaava henkilö, jonka tehtävänä on myös selvittää hankittavien materiaalien tarve ja mahdollisesti myös tehdä hankinnat.

Etukäteen kannattaa miettiä, mitkä rakennelmat pitää tai voidaan tehdä valmiiksi etukäteen. Usein on tarkoituksenmukaista järjestää ennen leiriä työviikonloppu, jotta esimerkiksi keittiörakennelmien ja käymälöiden valmistukseen itse leirillä ei kuluisi kohtuuttomasti aikaa. Suurimpien rakennelmien kohdalla saattaa elementtiratkaisu osoittautua käyttökelpoiseksi, sillä sopiviin osiin jaoteltuina ne voidaan valmistaa jopa muualla kuin varsinaisella leiripaikalla ja vain koota leirialueella. Tällaisia rakennelmia voi käyttää uudestaan tulevilla leireillä.

Tavoitteena kannattaa pitää tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta. Rakennelmat eivät ole leirin pääasia eikä niistä siten kannata tehdä liian hienoja.

Leirikäymälä
Leirin hygieniaan kuuluu tärkeänä osana käymälähygienia. Leirin ensimmäisiä töitä onkin sen rakentaminen. Leirikäymälän sijoittamisessa on syytä käyttää tervettä harkintaa. Käymälä sijoitetaan mahdollisimman syrjäiselle paikalle, mieluimmin tiheään pensaikkoon. Ei ole mukava viettää iltanuotiota paikassa, joka on lähellä käymälää. Hygieniasyistä käymälän sen sijoittaminen aivan kaivon, keittiön tai rannan läheisyyteen ei ole sallittua. Kaksi käymälää tytöille ja kaksi pojille on sopiva määrä 50 hengen leirille. Toteutettiinpa leirikäymälä sitten joko kuivakäymälänä tai perinteisenä riukulana, niin myös jonkinlainen vapaa/varattu -kyltti paikalle johtavan polun varressa on suositeltava.

Leirikäymälän viereen on aina varattava käsien pesupaikka. Jos puhdasta vettä ei käymälän läheisyyteen saada, voidaan alustavaan käsienpesuun käyttää suihkepulloon laimennettua desinfiointiainetta. Kuorikkeen, karikkeen, sahapurun tai muun vastaavan kuivikkeen käyttö hajuhaittojen estämiseksi on paras vaihtoehto. Samalla se jouduttaa aineisten häviämistä luonnossa.

Kuivakäymälä
Kuivakäymälä on maaseudulta tutun ulkohuoneen yksinkertaisempi versio. Sen kehikon rakentamiseen voidaan käyttää joko lehtipuuta tai lautaa. Valitusta puumateriaalista rakennetaan tukeva kehikko, joka päällystetään jollakin läpinäkymättömällä aineella, esimerkiksi mustalla muovilla. Sisälle tehdään istuin, jossa on noin 25 x 25 cm suuruinen reikä. Istuimen alle keräilyastiaksi soveltuu esimerkiksi 80 litran saavi. Se voidaan tyhjentää kompostointipaikkaan.

Kuivakäymälä

Riukula
Riukula voidaan tehdä maanomistajan luvalla tilapäiselle leiripaikalle. Pysyvällä leiripaikalla riukulaa ei ole syytä käyttää.

Riukulaan kaivetaan noin 1 m syvä, noin 70 cm leveä ja 2m pitkä kuoppa. Sen yli rakennetaan seipäistä tai lehtipuista tukeva teline. Riukulaan on syytä tehdä myös jätesäkeistä tai muusta läpinäkymättömästä muovista seinät sekä sadepäivien varalta myös jonkinlainen suojakatos.

Riukula

Sauna
Jokaisella kesäleirillä on syytä olla leirisauna. Mikäli alueella ei ole kiinteätä saunaa, voi sellaisen rakentaa lainapeitteestä, jostain muusta isosta pressusta tai talviteltasta.

Lipputanko
Lipputanko on syytä valmistaa lehtipuusta. Yksi parhaimmista on haapa, mutta myös muita lehtipuita voidaan käyttää. Tangon korkeus määräytyy käytettävän lipun koon mukaan.Lipun lyhyemmän sivun suhde lipputangon korkeuteen on 1:6. Lipputankoa pystytettäessä on huomioitava, että tangon on pysyttävä pystyssä kovallakin tuulella. Jotta lipputangon naru kulkisi esteettömästi lippua nostettaessa ja laskettaessa, voidaan lipputankoon porattavan reiän asemasta käyttää rissaa, joka kiinnitetään tangon yläpäähän. Menetelmiä tangon ankkuroimiseksi on useita.

Ohessa muuta vinkki:

Tapa 1. Kaivetaan noin 1 m syvyinen kuoppa, johon tanko upotetaan. Kuoppaan kannattaa laittaa maa-aineksen lisäksi myös kiviä tukevoittamaan tankoa. Lisätukena voidaan käyttää myös naruankkureita, jotka kiilataan maahan.

Tapa 2. Mikäli maasto on kallioista tai muuten kuoppien kaivaminen ei tule kysymykseen, lipputanko saadaan pysymään pystyssä tekemällä tangolle jalusta kivistä. Lähinnä tankoa olevien kivien on syytä olla riittävän isoja ja painavia.

Leiriportti
Seuraavassa on muutamia erilaisia porttimalleja.

Leiriportti

Leirin yleisilmeen kannalta leiriportti on yksi tärkeimmistä rakennelmista. Perinteisen leiriportin voi tehdä esimerkiksi pelkillä köytöksillä ja puuliitoksilla. Portin tekemisessä kannattaa käyttää mielikuvistusta ja mahdollisuuksien mukaan kytkeä se leirin teemaan.

Ilmoitustaulu
Leirin päiväohjelma sekä muut tiedotukset pidetään esillä ilmoitustaululla.

Vartiokohtaiset rakennelmat
Leirirakentamisessa ei pidä keskittyä pelkästään massiivisiin koko leirin yhteisiin kohteisiin. Vartiokohtaisiin rakennelmiin on myös syytä kiinnittää huomiota.

Vartiokohtaisia rakennelmia ovat esimerkiksi

  • rinkkateline
  • tuuletusriuku
  • kuivausteline
  • roskakorit

Lisäksi telttakunnittain voidaan tehdä esimerkiksi oma portti ja aita oman alueen ympärille.

Turvallisuus, siisteys ja ensiapu

Ensiapu
Jo ennen leirin alkua on leirinjohdon selvitettävä esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä leiriläisten mahdolliset sairaudet ja niiden hoito (diabetes, epilepsia, yliherkkyydet, ruoka-aineallergiat jne.). Näiden sairauksien mahdollisesta lääkityksestä on sovittava yhdessä leiriläisen tai hänen vanhempiensa kanssa. Ensiapuvarusteiden on niinikään vastattava leirin ja retkien vaativuutta.

Leirillä on aina syytä olla henkilö, joka vastaa ensiavusta. Kaikkien johtajien on tietenkin pystyttävä antamaan jonkinlaista ensiapua. Jokaisen on huolehdittava siitä, että taidot eivät pääse ruostumaan.

Tavallisimmat vammat leirillä ovat haavat, nyrjähdykset, hiertymät ja palovammat sekä luunmurtumat jaloissa. Leirillä sairastutaan yleisimmin vatsatautiin, päänsärkyyn ja flunssaan.

Leiriläisten puhtaus
Leirillä on tärkeää kiinnittää huomiota sairastapausten ehkäisyyn. Huolellisella leirihygienialla estetään monet sairastumiset. Leirihygieniaan kuuluu käsien pesu, käymälöiden siisteys, juomaveden puhtaus, ruokien oikea säilytys sekä oikea ja asiallinen jätehuolto. Tuuletus sekä vaatteiden vaihto kuiviin, puhtaisiin ja riittävän lämpimiin on myös tärkeää. Niihin tulisikin kiinnittää huomiota.

Leiriohjelmaan on syytä varata selvä aika henkilökohtaisen hygienian hoidolle. Leiriläisen tulee käydä aamuin illoin pesulla, ja käyntiä on syytä valvoa. Jokaisella leirillä olisi myös pyrittävä järjestämään mahdollisuus peseytyä lämpimällä vedellä näkösuojatussa paikassa. Yksi leirin kohokohdista on aina leirisaunassa saunominen.

Leirinjohtajan on hyvä painottaa vaatteiden vaihtamisen tärkeyttä. Leiriläinen menee helposti nukkumaan samoilla vaatteilla, joita hän on käyttänyt koko päivän.

Leirialueen siisteys
Leirialue on pidettävä siistinä koko leirin ajan. Roskat kannattaa lajitella esimerkiksi palaviin, kompostoituviin, metalliin, lasiin ja muihin roskiin. Roskia varten on syytä varata keräilypiste, joka on keskellä telttakylää. Leiriläiset pitävät huolta oman telttansa siisteydestä sekä omien tavaroidensa järjestyksestä. Jokapäiväisiin leiriläisen töihin kuuluu makuupussin sekä muiden yövarusteiden tuulettaminen.

Roskis

Leirialueen siisteys kertoo selvästi, millainen lippukunta aluetta on käyttänyt. Leirialue pitäisi luovuttaa leirin jälkeen vielä siistimpänä kuin se alunperin oli. B-P sanookin : "Leiripaikalle saa jättää kaksi asiaa; 1. ei mitään ja 2. kiitokset maanomistajalle."